Zajęcia dla każdego

Urodziny- animacje i baby shower

Niezapomniane przyjęcia, świetna zabawa

 

Niezapomniane przyjęcia, świetna zabawa, piękny wystrój sali i doskonale przygotowany animator. Wszystko, aby ten wyjątkowy dzień był spełnieniem marzeń. Proponujemy następujące motywy przyjęć:

 1. Księżniczki
 2. Frozen – Kraina lodu
 3. Masza i Niedźwiedź
 4. Sportowe/ piłkarskie
 5. Pirackie
 6. Angry birds
 7. Urodziny cyrkowe
 8. Mistrz Kuchni
 9. Urodziny strażackie
 10. Hawajskie przyjęcie
 11. Szalony naukowiec
 12. Indianie
 13. Minionki
 14. Przyjęcie z dinozaurami
 15. My Little Pony
 16. Kolejowo- pociągowo
 17. Gwiazdorskie urodziny- V.I.P birthday party
 18. Gwiezdne wojny
 19. Przyjęcie dla Superbohaterów
 20. Psi Patrol
 21. Minecraft
 22. Urodziny sensoryczne
 23. Jednorożce
 24. Urodziny dla konstruktorów
 25. U kosmetyczki
 26. Myszka Minnie

Zapewniamy wyjątkową scenerię oraz 2,5 godziny na gry i zabawy dopasowane do motywu przewodniego. 250 zł do 10 dzieci, powyżej 30 zł za kolejne dziecko. Solenizant nie jest wliczany w koszty. Maksymalna liczba dzieci 16.

Baby shower to przyjęcia dla przyszłych mam, zanim nadejdzie piękny lecz wyczerpujący moment powitania potomka. Okazja do świetnej zabawy pełnej quizów, gier, konkursów i wróżb związanych z narodzinami maluszka.

REGULAMIN ORGANIZACJI URODZIN DLA DZIECI

 • 1. Postanowienia ogólne
 1. Organizacja urodzin jest możliwa w soboty lub niedziele po wcześniejszej rezerwacji. Najpóźniej w terminie 7 dni przed planowanym przyjęciem należy wpłacić zadatek w wysokości 50 zł.
 2. Urodziny organizowane są we wcześniej ustalonych przedziałach godzinowych: 10.00- 12.30, 13.30- 16.00, 17.00- 19.30
 3. Opiekę nad uczestnikami przyjęcia urodzinowego sprawuje rodzic lub pełnoprawny opiekun solenizanta. Ponosi on tym samym pełną odpowiedzialność za szkody na mieniu lub na osobie wyrządzone przez gości urodzinowych. Inne osoby dorosłe, które mogą przebywać na przyjęciu to rodzice lub opiekunowie dzieci poniżej 3 roku życia. Inni rodzice nie przebywają na przyjęciu.
 4. Konsumpcja dozwolona jest wyłącznie w wyznaczonym do tego celu miejscu.
 5. Za dostarczenie przekąsek, napoi i tortu urodzinowego dla gości urodzinowych odpowiedzialny jest rodzic, który ponosi pełną odpowiedzialność za ich konsumpcję w wyznaczonym do tego celu miejscu. PlayGroup zapewnia nakrycie stołu.
 6. Przyjęcie odbywa się zgodnie z wcześniej ustalonym dostępnym na liście motywem przewodnim. Scenariusz urodzin może różnić się od scenariusza innego przyjęcia z takim samym motywem ze względu na indywidualne podejście do dzieci.
 • 2. Czas trwania przyjęcia urodzinowego
 1. Przyjęcie urodzinowe trwa 2,5 godziny zegarowe. W szczególnych przypadkach PlayGroup może zezwolić na przedłużenie przyjęcia urodzinowego, jeśli nie wpłynie to niekorzystnie na organizację kolejnego przyjęcia urodzinowego odbywającego się w tym samym dniu. Wydłużenie czasu trwania przyjęcia urodzinowego jest możliwe tylko po wcześniejszym uzgodnieniu owej kwestii z PlayGroup. Wiąże się to również z dodatkową opłatą – 50 zł/30 minut
 2. Rodzice oraz solenizant mogą bezpłatnie spędzić czas na zabawie w PlayGroup maksymalnie 15 minut przed rozpoczęciem przyjęcia urodzinowego; jest to tzw. czas oczekiwania na gości, oraz maksymalnie 15 minut po jego zakończeniu, tzw. czas na pożegnanie gości oraz spakowania pozostałych przekąsek i prezentów. W przeciwnym razie za wcześniejsze przybycie tj. więcej niż 15 min przed planowaną godziną rozpoczęcia przyjęcia urodzinowego oraz pozostanie na sali dłużej niż 15 min od godziny zakończenia przyjęcia urodzinowego naliczona zostanie opłata 50 zł
 • 3. Płatności
 1. Płatności za przyjęcie urodzinowe dokonuje się gotówką w dniu urodzin
 2. Płatność jest pobierana za gości urodzinowych, 250 zł do 10 gości, powyżej dopłata 30 zł/osobę
 • 4. Odwołanie, rezygnacja z przyjęcia urodzinowego
 1. W przypadku odwołania, rezygnacji z przyjęcia urodzinowego PlayGroup nie dokonuje zwrotu wpłaconego zadatku.
 2. Za zgodą PlayGroup i rodzica, w przypadkach losowych, strony mogą zmienić termin przyjęcia urodzinowego.
 3. W przypadku odwołania przyjęcia urodzinowego z przyczyn zawinionych przez PlayGroup, PlayGroup zwraca Klientowi pełną kwotę wpłaconego wcześniej zadatku.
 • 5. Dane osobowe i wizerunek
 1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku swojego, solenizanta oraz gości urodzinowych. Dane te będą przetwarzane przez PlayGroup– Administratora danych. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Klient został poinformowany o prawie wglądu w swoje dane osobowe i prawie ich poprawienia.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Zamówienia, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 2002, nr 101, poz. 926).

 1. Klient wyraża zgodę na robienie zdjęć oraz kamerowanie podczas przyjęcia urodzinowego oraz umieszczanie ich na stronie internetowej, innych portalach społecznościowych . Jeżeli prawny opiekun dziecka, którego wizerunek został przedstawiony w w/w miejscach nie wyraża na to zgody, wówczas zobowiązany jest poinformować PlayGroup o swojej decyzji na piśmie.
 • 6. Postanowienia końcowe
 1. Klient oświadcza, że zapoznał się i będzie przestrzegał niniejszego regulaminu.
 2. Za szkody i zniszczenia powstałe w wyniku nie przestrzegania niniejszego regulaminu odpowiada (w wysokości kosztów usunięcia szkody lub naprawy zniszczenia) rodzic lub pełnoprawny opiekun solenizanta.
 3. Niniejszy regulamin jest integralną częścią Formularza Zamówienia Przyjęcia Urodzinowego.
 4. Uczestników zabawy i wszystkich gości urodzinowych obowiązuje regulamin przyjęcia urodzinowego oraz regulamin PlayGroup
 5. Klienta, który organizuje przyjęcie urodzinowe obowiązuje cennik aktualny w dniu podpisywania formularza Zamówienia Przyjęcia Urodzinowego.
 6. PlayGroup zastrzega sobie możliwość zmiany Cennika. Zmiana taka nie może dotyczyć usług w ramach umów już zawartych i nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu.

Kontakt

PlayGroup – Centrum Radosnego Rozwoju
ul. Popiełuszki 20, 38-400 Krosno
NIP: 685-208-32-50
Tel.: 799 980 375
E-mail: kontakt@play-group.pl