Zajęcia dla każdego

Klub malucha

Multisensoryczne zajęcia dla dzieci od 8 miesiąca życia

Klub malucha dla dzieci od 8 miesiąca życia

Radosne zajęcia multisensoryczne, stymulujące wszechstronny rozwój i pogłębiające więź z rodzicem połączone z nauką języka angielskiego. Dostarczają różnorodnych i wielozmysłowych bodźców, dają możliwość twórczej ekspresji.  Rozwijają świadomość własnego ciała, przestrzeni, usprawniają motorykę i spostrzegawczość. Dzięki zajęciom dzieci ćwiczą kreatywność, zdobywają nowe umiejętności, co pozytywnie przekłada się na poczucie własnej wartości. Zajęcia prowadzone są według autorskiego programu i zawierają między innymi:

  • elementy masażu Shantala
  • elementy Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
  • wierszyki, piosenki
  • język angielski
  • elementy kinezjologii edukacyjnej  Paula E. Dennisona
  • paluszkowe zabawy
  • zabawy fundamentalne
  • elementy pedagogiki Marii Montessori

Zajęcia trwają 50 minut. Jednorazowe wejście 20 zł. Udział w zajęciach wymaga wcześniejszego zgłoszenia. Liczba miejsc jest ograniczona. Pierwszeństwo mają osoby z wykupionym karnetem.


Kontakt

PlayGroup – Centrum Radosnego Rozwoju
ul. Popiełuszki 20, 38-400 Krosno
NIP: 685-208-32-50
Tel.: 799 980 375
E-mail: kontakt@play-group.pl